Fiscale voordelen

Fiscale voordelen (belastingaftrek) voor particulieren

Fiscale voordelen voor particulieren


Elke belastingplichtige, eigenaar of huurder die uitgaven doet om zijn woning beter te beveiligen, kan dit in mindering brengen op de belastingen.

Welke investeringen komen in aanmerking?
Dit geldt voor investeringen (alarmsystemen en systemen met camerabewaking), maar ook voor de kosten verbonden aan de aansluiting op een alarmcentrale.

Welke voordelen levert dit op?
Het gaat om een belastingverlaging. U kan 30 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maximumbedrag voor aanslagjaar 2014 – inkomsten 2013 bedraagt € 750.

Aan welke verplichtingen moet de belastingbetaler voldoen?
De belastingbetaler moet de volgende documenten kunnen voorleggen aan de FOD Financiën:

  • De facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven.
  • Het betalingsbewijs van de bedragen vermeld op deze facturen.
  • Om de kwaliteit van de installatie te garanderen, moeten de prestaties verplicht verleend worden door een geregistreerd aannemer, en dat is uiteraard het geval voor TechPro Security.  

De bovenstaande informatie wordt u gegeven onder voorbehoud van wijziging door het betrokken ministerie.

Meer informatie? www.besafe.be
Fiscale voordelen (belastingaftrek) voor ondernemingen

Fiscale voordelen voor ondernemingen


Zelfstandigen, kmo's en vrije beroepen die bedrijfsruimtes beveiligen, kunnen aanspraak maken op een belastingvermindering.  

Aftrek voor investering
Investeringen in beveiligingsmateriaal geven, naast de gewone afschrijvingen, ook recht op een bijkomende aftrek van 20,5 %.
Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin u deze activa heeft verworven.

Aftrek van de beroepskosten tot 120 %
De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten door een beveiligingsfirma om de beroepsruimtes te beveiligen, zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120 % in plaats van de huidige 100 %. Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gedragen.

Diensten die recht geven op een fiscale aftrek tot 120 %

  • Abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale.
  • Kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers).
  • Kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).  

De bovenstaande informatie wordt u gegeven onder voorbehoud van wijziging door het betrokken ministerie.