Alarmsystemen registreren

Sinds 1 september 2009 moeten gebruikers van een beveiligingssysteem dat niet aangesloten is op een alarmcentrale dit aangeven via het elektronisch loket bereikbaar via www.police-on-web.be
 

Waarom registreren?  


Door deze gegevens te registreren, beschikken de nood- en politiediensten over de nodige informatie om efficiënt en gericht tussen te komen. Deze database kan enkel geraadpleegd worden door de federale politie. Deze verplichte registratie sluit aan bij de reglementering vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (Belgisch Staatsblad van 4 juni 2007).  

Welke informatie doorgeven?  


Gebruikers van een alarmsysteem moeten bepaalde specifieke informatie bezorgen:  

Contactgegevens van de gebruiker van het alarmsysteem
Exact adres
Aard van het goed waar het alarmsysteem geïnstalleerd is (halfopen bebouwing, fabriek ...)
Aard van het risico van de locatie (juwelier, apotheek, boekhandel ...)  

Wanneer registreren?  


Gebruikers van een alarmsysteem moeten zich houden aan enkele deadlines voor de bevestiging van hun inschrijving:  

binnen 10 dagen na de indienststelling van het alarmsysteem.
binnen 10 dagen na de wijziging van een van de verplichte gegevens.
binnen 10 dagen na de buitendienststelling van het alarmsysteem.  

Informatie  


Bij problemen met het gebruik van de site www.police-on-web.be kunnen de betrokkenen contact opnemen met FEDICT via 078/15 03 12 (keuze 4), van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur.

Voor bijkomende informatie: Algemene Directie Veiligheid en Preventie (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) : www.besafe.be